0470-455 35 nalo@nalo.se

Om NALO Ventilation

Affärsidé

Nalo Ventilation AB levererar totala klimatlösningar från smedja till moderna tekniska lösningar.

Bakgrund

1976 köptes företaget till lika delar av 16 st medarbetare från Industriventilation av dåvarande ägare Nils-Arne Lennart Olsson därav namnet NALO.

1986 köpte Ingmar W, Jan-Erik P, Gerry G och Arne P ut de andra och Arne blev huvudägare till 51%.

År 2003 köptes resterande delägare ut för att från detta år köpas upp till 100% av Klimatventilation AB som till 100% ägs av Arne.

År 2017 köptes Nalo Ventilation AB av Bengt, Per-Olof, Tomas och Hans.

Moderbolaget till Nalo Ventilation AB är Nalo Holding.

Kontakta oss

0470 - 455 35

11 + 5 =