0470-455 35 nalo@nalo.se

GDPR

Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person.

Vi på Nalo Ventilation behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Det innebär bland annat att vi skyddar dina uppgifter och lämnar aldrig ut dessa till tredje part utan ditt tillstånd.

Däremot kan vi behöva lagra dina uppgifter för att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig.

Kontakta oss

0470 - 455 35

12 + 13 =